3/22/16

Detective Comics - comic series checklist- - - - - - - - - -
Detective Comics
 v1
DC
1937-present

1
2-4
5-10
11-26
27 - 1st Batman key
28-32
34-37
38 - 1st Robin key
39-65
67-100
101-200
201-224
226-358
360-368
369 - Adams art & cover
370-394
395 - Adams art & cover
396
397 - Adams art & cover
398,399
400 - Adams art & cover + 1st Man-Bat key 
401
402 - Adams art & cover
403
404 - Adams art & cover
405,406
407 - Adams art & cover
408 - Adams art & cover
409
410 - Adams art & cover
411-415
416 - Adams cover, Toth reprint
417-424
425 - Wrightson cover
426-436
437 - Simonson art + 1st Manhunter key
438 - Simonson art, Kubert reprint
439 - Simonson art, Adams cover, Kubert reprint
440 - Simonson art, Kirby, Toth reprints
441 - Simonson art, Toth reprint
442 - Toth, Simonson art, Kirby reprint
443 - Simonson art, Toth, Ditko reprints
444-449
450 - Simonson art
451-465
466 - Rogers art
467 - Rogers art
468 - Rogers art
469 - Simonson art + 1st Dr. Phosphorus key
470 - Simonson art
471 - Rogers art & cover
472 - Rogers art & cover
473 - Rogers art & cover
474 - Rogers art & cover
475 - Rogers art & cover top 10
476 - Rogers art & cover top 10
477 - Rogers art & cover, Adams reprint
478 - Rogers art & cover + 1st Clayface top 10 / key
479 - Rogers art & cover
480 - Newton art
481 - Starlin art & cover, Rogers art top 10
482 - Starlin art
483 - Ditko, Newton art
512
520 - Newton art
521-523
524 - Newton art + 1st Killer Croc key
525
526 - Newton art & cover
527-538
539 - Newton art
540-881

See also:
Batman

- - - - - - - - - -
Home / DC / A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z