12/22/12

Creepy - magazine series checklist
Creepy v1
Warren
1964-85

1 - Frank Frazetta, Al Williamson art (1st issue)
2 - Frank Frazetta art & cover, Al Williamson art
3 - Frank Frazetta cover
4 - Frank Frazetta cover, Al Williamson art
5 - Frank Frazetta cover, Alex Toth, Al Williamson art
6
7 - Frank Frazetta art & cover, Alex Toth art
8-10
11-18
19 - mis-attributed Al Williamson art
20-38
39 - Frank Brunner art
40-43
44 - Mike Ploog art
45 - Frank Brunner art
46-61
62 - Bernie Wrightson art
63 - Bernie Wrightson art
64 - Bernie Wrightson art
65
66 - Bernie Wrightson art
67 - Bernie Wrightson art
68 - Bernie Wrightson art
69 - Bernie Wrightson art
70 - Bernie Wrightson art
71 - Bernie Wrightson art
72
73 - Bernie Wrightson art
74
75 - Neal Adams, Wally Wood, Bernie Wrightson, Alex Toth art
76 - Alex Toth, Walt Simonson / Bernie Wrightson art
77 - Bernie Wrightson, Alex Toth art
78 - Alex Toth, Wally Wood art
79 - Alex Toth art
80-82
83 - Bernie Wrightson, Al Williamson art, Frank Frazetta cover reprint
84-86
87 - Bernie Wrightson art
88-91
92 - Frank Frazetta cover reprint
93,94
95 - Bernie Wrightson art
96-103
104 - Alex Nino art
105-107
108 - Alex Nino art
109-112
113 - Bernie Wrightson cover & reprints 
114-119
120 - Jeff Jones cover
121-123
124 - Alex Toth art
125 - Alex Toth, Alex Nino art
126-137
138 - Bernie Wrightson art
139-141
142 - Williamson reprint


- - - - - - - - - -
Home

No comments:

Post a Comment