11/22/15

Eerie - comic / magazine series checklistEerie v1
Avon
1951-54

1
2 - Wally Wood art & cover
3 - Wally Wood art & cover, Joe Kubert art
4 - Wally Wood art & cover
5 - mis-attributed Wally Wood cover
6-8
9 - Joe Kubert art
10-15
16 - Wally Wood reprint
17 - Wally Wood, Joe Kubert reprints

- - - - - - - - - -

Eerie v2
IW
1964

1,8,9

- - - - - - - - - -

Eerie (magazine) v3
Warren
1965-83

1
2 - Frank Frazetta cover, Alex Toth art
3 - Frank Frazetta cover, Alex Toth, Al Williamson, Steve Ditko art
4 - Steve Ditko art
5 - Frank Frazetta cover, Steve Ditko, Al Williamson, Wally Wood art
6 - Steve Ditko art
7 - Frank Frazetta cover, Steve Ditko art
8 - Frank Frazetta cover, Steve Ditko art
9 - Neal Adams, Steve Ditko art
10 - Neal Adams, Steve Ditko art
11 - Neal Adams, Jeff Jones art, Wally Wood reprint
12 - Jeff Jones art
13
14 - Wally Wood, Alex Toth reprints
15 - Jeff Jones art
16,17
18 - Al Williamson reprint
19-22
23 - Frank Frazetta cover, Neal Adams reprint
24
25 - Jim Steranko cover
26
27 - Jeff Jones art
28-34
35 - Frank Brunner, Mike Ploog art
36-39
40 - Mike Ploog art
41
42 - Neal Adams, Steve Ditko, Al Williamson reprints
43-56
57 - Bernie Wrightson art
58 - Bernie Wrightson art
59
60 - Bernie Wrightson, Wally Wood art
61 - Bernie Wrightson, Wally Wood art
62 - Bernie Wrightson art
63 - Bernie Wrightson art
64 - Alex Toth, Bernie Wrightson art
65 - Alex Toth, Bernie Wrightson art
66
67 - Alex Toth, non-attributed Bernie Wrightson art
68 - Bernie Wrightson art
69-79
70 - Bernie Wrightson art
71 - Bernie Wrightson art
72 - Bernie Wrightson art
73-75
76 - Jim Starlin art
77,78
79 - Jim Starlin art
80 - Jim Starlin art
81-83
84 - Jim Starlin art, Frank Frazetta cover reprint
85,86
87 - Alex Nino art, Frank Frazetta cover reprint
88-99
100 - Jim Starlin art
101-105
106 - Walt Simonson cover
107-126
127 - Nestor Redondo cover
128-137
138 - Nestor Redondo cover
139

Annuals:
1972 - Neal Adams, Alex Toth, Steve Ditko reprints

- - - - - - - - - -
Home / A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No comments: