8/18/12

Gorgo - comic series checklist

 

Gorgo v1
Charlton
1961-65

1 - Steve Ditko art
2 - Steve Ditko art & cover
3 - Steve Ditko art
4 - mis-attributed Steve Ditko cover
5-10
11 - Steve Ditko art & cover
12
13 - Steve Ditko art & cover
14 - Steve Ditko art
15 - Steve Ditko art & cover
16 - Steve Ditko art & cover
17-23


- - - - - - - - - -
Home

No comments:

Post a Comment