7/18/13

Our Love Story - comic series checklistOur Love Story v1
Marvel
1969-76

1
2-4
5 - Jim Steranko art
6 - Matt Baker reprint
7,8
12 - Jack Kirby reprint
10,11
12 - Matt Baker, Jack Kirby reprints
13
14 - Matt Baker reprint
15-28
29 - Matt Baker reprint
30-32
33 - Jim Starlin reprint
34-37
38 - Matt Baker reprint

- - - - - - - - - -
Home / A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No comments: